image banner

XÃ PHÚC THẮNG ĐANG NỖ LỰC THỰC HIỆN XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2020
Lượt xem: 545

Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ khó khăn nhưng với sự quyết tâm, phát huy nội lực của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thắng  đã và đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí để được thẩm định, công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2021.

            

    Sau khi sáp nhập hai đơn vị xã Nghĩa Phúc và xã Nghĩa Thắng thành đơn vị hành chính mới là xã Phúc Thắng và được tỉnh, huyện đánh giá là một trong những địa phương có những tiêu chí mang tính bền vững. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình lâu dài và xuyên suốt, chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Thắng đã quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đưa xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô tập trung trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, kỹ thuật của nhân dân gắn với bảo vệ môi trường.

          Song song với tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Phúc Thắng đã chú trọng phát triển kinh doanh, dịch vụ, các hoạt động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, phát huy các nghề truyền thống và du nhập các ngành nghề mới nhằm giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động địa phương. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 05 doanh nghiệp đang hoạt động, 33 hộ sản xuất kinh doanh nộp thuế hàng tháng, 3 HTX hoạt động hiệu quả. Một số hộ đã đầu tư mua sắm phương tiện sản xuất dịch vụ, như: máy gặt đập liên hợp, máy làm đất, dịch vụ xay xát, hàn xì,... phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhờ chuyển đổi các mô hình sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, thu nhập của người dân được nâng cao rõ rệt. Từ mức thu nhập bình quân 35,5 triệu đồng/người, đến nay thu nhập của người dân đạt trên 47 triệu đồng,  tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,92%. Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất phát triển, địa phương đã tích cực thu hút nguồn lực để đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, các hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh như xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đường giao thông, kênh mương nội đồng, trạm biến áp, trạm y tế... Đồng thời, tích cực vận động Nhân dân đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà ở. Bên cạnh đó, xã Phúc Thắng đã đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Làm tốt công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở các khu dân cư. Với quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, cấp ủy, chính quyền tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để được công nhận xã NTM nâng cao.

          Đến nay toàn đã đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đối với những tiêu chí chưa hoàn thiện, Ban chỉ đạo của xã đã phân công các cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu đến tháng 12/2021 sẽ hoàn thành. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng NTM bền vững, đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao, làm thay đổi tư duy của cán bộ và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Quan tâm, thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở trực tiếp tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh …..về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa; phát triển các cánh đồng mẫu lớn liên kết chuỗi giá trị và kinh tế; Thực hiện Kế hoạch Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VIETGAP hướng tới được công nhận sản phẩm OCOP, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi địa phương. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các HTX theo Luật năm 2012, làm ăn hiệu quả tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tập trung đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, xúc tiến tìm kiếm thị trường cho các hộ nông dân và doanh nghiệp tại các địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các hộ nông dân trong tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Song song với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động Văn hóa - xã hội; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao;  Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp giữ gìn và phát huy được những bản sắc truyền thống của địa phương; Thực hiện tốt quy chế, hương ước, quy ước hoạt động của xóm, khu văn hóa trong việc cưới, việc tang, hình thành nếp sống văn minh trong khu dân cư; Tiếp tục thực tốt công tác quản lý quy hoạch, duy tu, bảo dưỡng và xây mới các công trình theo kế hoạch nhằm đảm bảo tính bền vững của chương trình.

          Hiện nay phong trào xây dựng NTM nâng cao ở Phúc Thắng đã và đang nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tà xã đến thôn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thắng sẽ xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2021.

Buithang_vh
Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Phúc Thắng- Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ:  xóm 2 Xã Phúc Thắng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Mail: xanghiaphucnh@gmail.com
Điện thoại văn phòng: 0945333780        
Chung nhan Tin Nhiem Mang