image banner

Tin mới


Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
101kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
2 Thủ tục Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
3 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
4 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
5 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
6 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
7 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
9 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
10 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
11 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
12 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
13 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
14 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
15 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
16 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
17 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
18 Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
19 Thủ tục Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
20 Thủ tục Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Văn hóa thông tinUBND xã Phúc Thắng
123456
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Phúc Thắng- Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ:  xóm 2 Xã Phúc Thắng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Mail: xanghiaphucnh@gmail.com
Điện thoại văn phòng: 0945333780        
Chung nhan Tin Nhiem Mang